Eliza Dushku diplomon në moshën 39 vjeçare

By

Eliza Dushku ndau në llogarinë e saj në Instagram se diplomoi në moshën 39-vjeçare.

Aktorja njoftoi se ka diplomuar për Psikologji në Boston, ndërsa rrëfen edhe vështirësitë që hasi gjatë këtij rrugëtimi.

Ajo publikoi fotografi, përmes së cilave tregon se diplomimin e bëri në mënyrë virtuale, për shkak të pandemisë.

Teksa rrëfen për diplomimin, Eliza thotë se kjo ishte ëndërr e saj e kamotshme, kurse falënderon bashkëshortin, familjen dhe gjithë ata që e ndihmuan në këtë rrugëtim.

“Notat e sotme (përmes ZOOM-it): Dita e Diplomimit të Kolegjit tim!? Njerëz, unë sapo diplomova! Jam kaq e emocionuar. Kjo ka qenë një ëndërr (siç e dini shumë nga ju) për një kohë të gjatë. U zhvendosa në Boston gati pesë vjet më parë me disa kredi nën rripin tim dhe një vendosmëri të ashpër për të përfunduar Bachelorin. Gjatë rrugës takova dashurinë e jetës sime (Peter P!)…”, e nisi rrëfimin aktorja.

Ajo ndër të tjera theksoi faktin se udhëtimi i saj ka qenë më i gjatë, por është mirënjohëse që pati mundësinë t’i përfundojë studimet.

“Udhëtimi ka qenë pak më i gjatë se përvoja tipike e kolegjit, ndoshta, por unë jam shumë mirënjohëse që kam pasur mundësinë a.) Të shkoj në universitet, diçka që nuk e marr si të mirëqenë për një sekondë, b.) Të kem mbështetje dhe inkurajim nga shkolla / shkolla ime për të qenë një ‘fëmijë’ 35-40 vjeç i shkollës, dhe c.) të kisha privilegje. Secili duhet të ketë aftësinë për të vazhduar arsimimin e tij. Ky ishte një pasion i madh pas mbështetjes sime në Bernien gjatë viteve: sistemi ynë amerikan i shpenzimeve të kolegjit dhe borxhi është i prishur, një dinamik i dështuar dhe shkaku që unë do të qëndroj prapa në ndjekje të ndryshimit dhe reformës efektive”, shton Eliza.

“Ky fillim i mrekullueshëm shënon mbarimin e studimeve të mia universitare, të cilat tani do të më çojnë në një program master në Këshillimin Holistik, Psikologji, Teori dhe Praktikë – Dua t’u jap të tjerëve atë që kam qenë aq me fat për ta marrë vetë – një hapësirë dhe holistike (e njohur si e tërë qenia ~ mendja / trupi / shpirti) rrjet i shërimit nga varësia, trauma dhe mangësitë transpersonale. E dini, kjo pandemi / endemike me të vërtetë ka rrënjosur në mua bindjen se të gjithë kemi nevojë për një ndihmë të vogël përgjatë rrugës së jetës, veçanërisht pasi bota / planeti bëhet më i komplikuar dhe i trishtuar, përçarës. Shkoni pas qëllimeve tuaja!”, përfundoi Eliza.

View this post on Instagram

Today marks (via ZOOM!): My College Graduation Day..!!? 🎓🎉👩🏻‍🎓 You guys, I JUST GRADUATED 😭👏♥️✨ I am so excited 😆 This has been a dream (as many of you know!) for a long, LONG time coming. I moved back to Boston almost 5 years ago with a few credits under my belt & some fierce determination to complete my BA. Along the way I met the love of my life (Peter P!) who has rooted me on endlessly, with my beautiful family (hi mom, Aaron, Leni, Ben, Nate, Ami! + study nights with my niece & nephews Kyle, Sof, & Joji were true highlights!) & friends (too many to name but I SEE YOU!!) believing in me, our perfect little nugget, Bourne, joining me in my belly for the last few semesters (dance movement therapy class as an 8 months pregarroo-soon-to-be-mama had my classmates, Professors & me giggling 😅), & I can’t forget Max & Tanner (🐶🐕~ it takes a village!) who snuggled in my lap through late night papers & test-studying! The journey has been a little longer than the typical college experience perhaps, but I’m so grateful to have had the opportunity a.) to attend university, something I do not take for granted for 1 second, b.) to have the insane support & encouragement from my school/s surrounding being a 35-40 year old back-to-school ‘kid’, and c.) to have had the privilege. 👉Everyone should have the ability to further their education. This was a major flame behind my Bernie support over the years— our American system of college expenses & debt is a broken one, a failing dynamic and cause that I will stand behind in pursuit of change & effective reform.👈 This awesome commencement marks the end of my undergrad studies, which will now lead into a Master’s program in Holistic Counseling, Psychology, Theory & Practice— I want to give to others what I was so lucky to receive myself— a space & Holistic (aka WHOLE PERSON~ mind/body/spirit-soul) web of healing from addiction, trauma, & transpersonal deficiencies. You know, this pandemic/endemic has really rooted in me the conviction that we all need a little help along the path of life, particularly as the world/planet gets more complicated & sadly, divisive. 🙏 Go after your goals! #YOLO💗✨xo Me

A post shared by Official Eliza Dushku (@elizadushku) on

Artikuj të ngjashëm