Yjet  |  9 Nëntor 2018, 21:02

Në lidhje, beqare apo…. Majlinda tregon statusin e saj