Asociacioni i Komunave për rastin e “Sunny Hill”: Ministria ka ndërhyrë në kompetencat e komunave

By

Asociacioni i Komunave të Kosovës ka reaguar për rastin e festivalit “Sunny Hill”.

Me anë të një njoftimi AKK, është ankuar se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka ndërhyrë në kompetencat e komunave.

Sipas Asociacionit, kjo ministri i ka kërkuar në mënyrë arbitrare Komunës së Prishtinës për dhënien e afatit të pronës.

“Neni 6 i LIGJIT PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM DHE KËMBIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS thotë se Afati i dhënies në shfrytëzim i pronës së paluajtshme të komunës vendoset nga KOMUNA, e jo nga niveli qëndror, ku komunat kanë të drejtë ta japin pronën e vet komunale në shfytëzim nga 1-15 vite, më shumë se 15 vite, pra deri në 99 vite dhe se komunat mund të japin në shfrytëzim pronën e paluajtshme për më pak se një (1) vit”-thuhet në reagimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës.

Asociacioni i Komunave të Kosovës, vlerëson se ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi i kishte kërkuar në mënyrë arbitrare kryetarit të Prishtinës Përparim Rama, që komuna ta adresojë kërkesën për ndryshimin e afatit për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim për festivalin ‘Sunny Hill’”.

Reagimi i plotë:

MAPL NDËRHYN NË KOMPETENCAT E KOMUNAVE PËR FESTIVALIN “SUNNY HILL”
Bordi i AKK-së vlerëson që Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) ndërhyn në kompetencat dhe në autonominë lokale të komunave të cilat janë të përcaktuara me ligjet në fuqi.
Neni 6 i LIGJIT PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM DHE KËMBIMIN E PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS thotë se Afati i dhënies në shfrytëzim i pronës së paluajtshme të komunës vendoset nga KOMUNA, e jo nga niveli qëndror, ku komunat kanë të drejtë ta japin pronën e vet komunale në shfytëzim nga 1-15 vite, më shumë se 15 vite, pra deri në 99 vite dhe se komunat mund të japin në shfrytëzim pronën e paluajtshme për më pak se një (1) vit.
Kurse në shkresën e MAPL-së e nënshkruar nga Ministri z. Elbert Krasniqi drejtuar kryetarit të komunës së Prishtinës z. Përparim Rama kërkohet në mënyrë arbitrare që komuna t’a adresojë kërkesën për ndryshimin e afatit për dhënien e pronës komunale në shfytëzim për festivalin “Sunny Hill”.
Në këtë shkresë ndër të tjera thuhet që “Ju si kryetar do ťa adresoni kërkesën për ndryshim të afatit të dhënies në shfrytëzim të pronës komunale, ku Vendimi përsëri duhet ťi nënshtrohet aprovimit në Kuvendin e Kryeqytetit, me procedurat të përshpejtuara përmes mbledhjes së jashtëzakonshme e pastaj, sipas legjislacionit në fuqi MAPL bënë vlerësimin e ligjshmërisë” Shkresën e keni të bashkangjitur.
Me këtë shihet dhe vërtetohet qartë ndërhyrja e MAPL-së në kompetencë të komunës e që këto ndërhyrje janë pengesë serioze në mundësinë e zhvillimit ekonomik lokal por edhe pengesë në zhvillimin e demokracisë lokale në Republikën e Kosovës.
Shpresojmë që kjo do të jetë hera e fundit që niveli qendror me dashje ndërhyn në kompetencat e komunave.

Artikuj të ngjashëm