Klan Kosova shpall konkurs për projektin e “Big Brother VIP 2”

By

TV “Klan Kosova” për projektin e Big Brother VIP 2”, shpall:

K O N K U R S

për plotësimin e vendeve të lira të punës, me sa vijon:

 • Organizator
 • Gazetar për portal
 • “Social media manager”
 • “Story editor” & “Daily episode producer” (gazetar të shkathtë)
 • Realizator (video mix)
 • Montazher
 • Tonist
 • Titrues (cg)
 • Operator i kamerës në distancë (remote camera operator)
 • Operator – IT

 Kandidatët të cilët aplikojnë për këto vende pune, duhet t’i dërgojnë këto dokumente:

 • CV
 • Dëshmi të përgatitjes universitare ose të përgatitjes profesionale
 • Letër motivuese
 • Letër rekomandime, ose referenca eventuale.

Aplikimi bëhet përmes e-mailit (postës elektronike), në:

[email protected]

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më 18.08.2023, në ora 16:00h

 

Artikuj të ngjashëm