Nëse keni njërin nga këto profesione keni më shumë gjasa për divorc!

By

Faktorë, si orët e gjata të punës, koha larg shtëpisë, stresi i lartë dhe paga e ulët, janë disa nga arsyet që mund të çojnë shumë martesa në divorc. Një raport nga GoBankingRates, që analizoi të dhënat në SHBA, rendit disa nga punët që mund të shkaktojnë probleme me martesën.

  1. Teknik inxhinierik

Shkalla e divorcit: 14%

  1. Punonjësit në bibliotekë, nëpunës

Shkalla e divorcit: 15%

  1. Kujdestarët e kafshëve

Shkalla e divorcit: 15%

  1. Ushtarak

Shkalla e divorcit: 15%

  1. Punëtorët e përgatitjes dhe shërbimit të ushqimit

Shkalla e divorcit: 15%

  1. Teknik kimik

Shkalla e divorcit: 15%

  1. Operacionet ushtarake

Shkalla e divorcit: 17%

  1. Teknikë dhe mekanikë të automjeteve

Shkalla e divorcit: 17%

  1. Logjistikë

Shkalla e divorcit: 18%

  1. Mbikëqyrësit ushtarakë të linjës së parë

Shkalla e divorcit: 30%

 

Artikuj të ngjashëm