Yjet  |  16 Mars 2019, 8:53

Sellma nxjerrë 300 kandidatë të trajnuar për grimerë, ajo ka ndarë edhe bursa trajnimi