Film  |  15 Nëntor 2017, 17:26

Prishtina, nikoqire e Javës së Filmit Izraelit