Yjet  |  13 Shkurt 2018, 14:18

Jo tre por katër shqiptarë mund të ngjiten në skenën e EuroVisionit!