Modë  |  14 Dhjetor 2018, 8:39

Dy të famshëm shqiptarë që s’janë kursyer, ata kanë investuar qindra mijëra euro në orë dore!