Film  |  21 Dhjetor 2016, 13:55

Cili është sukesi më i madh i kinematografisë kosovare në vitin 2016?!